/** * Template Name: Custom hilix */ תכונות המערכת - חשבונית ירוקה- hilix הנהלת חשבונות

הפקת חשבוניות ללא הגבלה

קיצור תהליך הפקת חשבונית על-מנת לחסוך זמן ולהבטיח דיוק
 • צילום מסמכים והעלאת קבצים.
 • בחירת מטבע מועדף והמרות אוטומטיות.
 • עריכת עיצוב החשבוניות כולל הוספת לוגו, תאריכים, הנחות ותנאים.
 • תצוגת חשבוניות לפני הדפסתן ושליחתן.
 • מעקב אחר לקוחות, מוצרים ועוד- לפי נתוני החשבוניות.
REST Api

REST Api עבור חשבונית אוטומטית

יכולת השתלבות בכל חנות מקוונת ותוכנות אחרות
 • ביטול הנפקת חשבוניות ידנית לכל מכירה.
 • חסוך זמן ומשאבים בהנפקת חשבוניות.
 • מספק צעד קדימה בפיתוח הדיגיטלי של החברה שלך.

לוח תצוגה מותאים אישית

הימנעו מהפתעות על ידי מעקב אחר הוצאות/הכנסות ודיווחים/תשלומים למוסדות
 • גרפים ודו"חות צבעוניים לפי הנתונים.
 • ריכוז פעילות אחרונה.
 • תשלומים ששולמו/לא שולמו לפי לקוחות.
 • גרפים אינטואיטיביים של הכנסות והוצאות לפי תאריכים.
 • דו"חות של הוצאות והכנסות לפי תאריכים, לקוחות, קטגוריות ועוד.
 • מעקב אחר לקוחות ותשלומים כדי למנוע כספים לא צפויים.
Statistics And Reports

סטטיסטיקות ודו"חות

מעקב אחר כספים ונתונים עסקיים עדכניים ע"י דו"חות וגרפים
 • מעקב אחר הוצאות והכנסות לפי קטגוריות, מוצרים ועוד.
 • יצירת דו"חות כספיים לפי תאריכים, מטבעות ועוד.
 • הפקת דו"חות לגבי חשבוניות שלא שולמו, הפסדים ורווחים ועוד.
 • תרשימי זרימה אינטואיטיביים של הפעילות העסקית.
 • מעקב אחר תשלומים, תשלומים חלקיים ועוד.
 • דו"חות כספיים מופקים אוטומטית בלחיצת כפתור.
Income And Expenses

הכנסות והוצאות

תחשיבי הוצאות והכנסות מאורגנים בפשטות
 • הוצאות לפי קטגוריות.
 • תצוגה צבעונית בגרפים של הוצאות והכנסות.
 • אפשרות למטבעות שונים.
 • סימון הוצאות/הכנסות כדי להדגיש תשלומים ספציפיים.
 • ניתוח הכנסות והוצאות לפי לקוחות, מוצרים, תאריכים ועוד.
 • הקצאת הוצאות/הכנסות חוזרות.
Messaging And Reminders

הודעות ותזכורות

הודעות ותזכורות מותאמות אישית על-מנת להיות מודעים לכל הכספים שיוצאים ונכנסים
 • שליחת מיילים אוטומטיים ללקוחות, כדי להזכיר להם מועדי תשלום.
 • תיעוד ושמירת הודעות עם חברי הצוות שלכם וגם עם רואה החשבון שלכם.
 • שליחת תזכורות אוטומטיות לצוות שעובד אתכם.
 • סימון נושאים דחופים שיש צורך לטפל בהם.

שירות מייצג

הזמנת מייצג לקבל גישה לנתונים שלכם על-פי בחירתכם
 • התכתבויות מתועדות ביניכם ובין המייצג שלכם.
 • הפקת דו"חות מס אוטומטיים.

חישובים אוטומטיים

כל החישובים מסונכרנים בין כל החשבונות שלכם בזמן אמת
 • המרה אוטומטית של שערי מטבע על-פי בנק ישראל או בצורה ידנית.
 • חישובי מס אוטומטיים.
 • חישובים אוטומטיים של כמות מוצרים, הנחות ועוד.
 • חישובים מעודכנים בזמן אמת.

הפקת חשבוניות ללא הגבלה

קיצור תהליך הפקת חשבונית על-מנת לחסוך זמן ולהבטיח דיוק
 • צילום מסמכים והעלאת קבצים.
 • בחירת מטבע מועדף והמרות אוטומטיות.
 • עריכת עיצוב החשבוניות כולל הוספת לוגו, תאריכים, הנחות ותנאים.
 • תצוגת חשבוניות לפני הדפסתן ושליחתן.
 • מעקב אחר לקוחות, מוצרים ועוד- לפי נתוני החשבוניות.
REST Api

REST Api עבור חשבונית אוטומטית

יכולת השתלבות בכל חנות מקוונת ותוכנות אחרות
 • ביטול הנפקת חשבוניות ידנית לכל מכירה.
 • חסוך זמן ומשאבים בהנפקת חשבוניות.
 • מספק צעד קדימה בפיתוח הדיגיטלי של החברה שלך.

לוח תצוגה מותאים אישית

הימנעו מהפתעות על ידי מעקב אחר הוצאות/הכנסות ודיווחים/תשלומים למוסדות
 • גרפים ודו"חות צבעוניים לפי הנתונים.
 • ריכוז פעילות אחרונה.
 • תשלומים ששולמו/לא שולמו לפי לקוחות.
 • גרפים אינטואיטיביים של הכנסות והוצאות לפי תאריכים.
 • דו"חות של הוצאות והכנסות לפי תאריכים, לקוחות, קטגוריות ועוד.
 • מעקב אחר לקוחות ותשלומים כדי למנוע כספים לא צפויים.
Statistics And Reports

סטטיסטיקות ודו"חות

מעקב אחר כספים ונתונים עסקיים עדכניים ע"י דו"חות וגרפים
 • מעקב אחר הוצאות והכנסות לפי קטגוריות, מוצרים ועוד.
 • יצירת דו"חות כספיים לפי תאריכים, מטבעות ועוד.
 • הפקת דו"חות לגבי חשבוניות שלא שולמו, הפסדים ורווחים ועוד.
 • תרשימי זרימה אינטואיטיביים של הפעילות העסקית.
 • מעקב אחר תשלומים, תשלומים חלקיים ועוד.
 • דו"חות כספיים מופקים אוטומטית בלחיצת כפתור.
Income And Expenses

הכנסות והוצאות

תחשיבי הוצאות והכנסות מאורגנים בפשטות
 • הוצאות לפי קטגוריות.
 • תצוגה צבעונית בגרפים של הוצאות והכנסות.
 • אפשרות למטבעות שונים.
 • סימון הוצאות/הכנסות כדי להדגיש תשלומים ספציפיים.
 • ניתוח הכנסות והוצאות לפי לקוחות, מוצרים, תאריכים ועוד.
 • הקצאת הוצאות/הכנסות חוזרות.
Messaging And Reminders

הודעות ותזכורות

הודעות ותזכורות מותאמות אישית על-מנת להיות מודעים לכל הכספים שיוצאים ונכנסים
 • שליחת מיילים אוטומטיים ללקוחות, כדי להזכיר להם מועדי תשלום.
 • תיעוד ושמירת הודעות עם חברי הצוות שלכם וגם עם רואה החשבון שלכם.
 • שליחת תזכורות אוטומטיות לצוות שעובד אתכם.
 • סימון נושאים דחופים שיש צורך לטפל בהם.

שירות מייצג

הזמנת מייצג לקבל גישה לנתונים שלכם על-פי בחירתכם
 • התכתבויות מתועדות ביניכם ובין המייצג שלכם.
 • הפקת דו"חות מס אוטומטיים.

חישובים אוטומטיים

כל החישובים מסונכרנים בין כל החשבונות שלכם בזמן אמת
 • המרה אוטומטית של שערי מטבע על-פי בנק ישראל או בצורה ידנית.
 • חישובי מס אוטומטיים.
 • חישובים אוטומטיים של כמות מוצרים, הנחות ועוד.
 • חישובים מעודכנים בזמן אמת.
דילוג לתוכן