כן, רואה החשבון הנוכחי שלך חייב לספק לך את כל החומר הקשור לעבודתו עבורך. זה כולל:

חובת רואה החשבון לספק לך את החומר נובעת מכמה מקורות:

כיצד ניתן לקבל את החומר?

עליך לפנות לרואה החשבון הנוכחי שלך בכתב ולבקש ממנו לספק לך את כל החומר הקשור לעבודתו עבורך. מומלץ לציין בבקשה את סוג החומר המבוקש ואת התקופה הרלוונטית.

מה לעשות אם רואה החשבון מסרב לספק את החומר?

אם רואה החשבון מסרב לספק לך את החומר, תוכל לפנות ללשכת רואי חשבון בישראל ולתלונן נגדו. כמו כן, תוכל לשקול לפנות לייעוץ משפטי.

טיפים:

מקורות נוספים:

באיזה פורמט הוא צריך לתת לי את החומר?

אין פורמט ספציפי שבו רואה החשבון חייב לספק לך את החומר. עם זאת, מומלץ לבקש את החומר בפורמט דיגיטלי, כגון קובץ PDF או ZIP, שכן פורמט זה נוח יותר לאחסון ולשימוש.

להלן כמה אפשרויות פורמט נפוצות:

בנוסף לפורמט, חשוב לוודא שהחומר שאתה מקבל מרואה החשבון מסודר וקל להבנה. מומלץ לבקש מרואה החשבון לספק לך מפתח או רשימה המפרטת את כל הקבצים הכלולים בחומר.

טיפים:

אם עזבתי רואה חשבון ועברתי לחדש. איך הרואה חשבון החדש יכול להגיש דו"ח שנתי אם כל שנת המס התנהלה בתוכנה של רואה החשבון הקודם?

1. גישה לתוכנה של רואה החשבון הקודם:

2. העברת נתונים:

3. הזנת נתונים ידנית:

טיפים:

מקורות נוספים:

בימים אלה כמעט כל תוכנה מסוגלת לייצא את החומר החשבונאי בפורמט "מבנה אחיד" למה הרואה חשבון לא מחוייב לתת לי את החומר במבנה אחיד. כך שהרואה חשבון החדש יוכל לייבא את החומר לתוכנה שלו.

כיום רוב תוכנות הנהלת החשבונות מאפשרות ייצוא נתונים בפורמט "מבנה אחיד". פורמט זה נועד להקל על העברת נתונים בין תוכנות שונות, ובכך לחסוך זמן ומאמץ.

עם זאת, חשוב לציין כי אין חובה חוקית על רואה חשבון לספק לך את החומר בפורמט "מבנה אחיד". חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, קובע שרואה חשבון חייב לשמור את כל התיעוד הקשור לעבודתו במשך שבע שנים, אך אינו קובע באיזה פורמט עליו לשמור את התיעוד.

כמו כן, כללי האתיקה המקצועית של רואי חשבון קובעים שרואה חשבון חייב לפעול לטובת לקוחותיו ולמסור להם את כל המידע הרלוונטי, אך אינם קובעים באיזה פורמט עליו למסור את המידע.

לכן, ייתכן שרואי חשבון מסוימים יהיו מוכנים לספק לך את החומר בפורמט "מבנה אחיד", אך אחרים לא.

להלן כמה סיבות אפשריות לכך שרואה חשבון עשוי לסרב לספק לך את החומר בפורמט "מבנה אחיד":

מה ניתן לעשות אם רואה החשבון מסרב לספק לך את החומר בפורמט "מבנה אחיד"?

טיפים:

הרשמה חינם
דילוג לתוכן